Partnerem serwisu jest:

Mickiewicza 21, 40-085 Katowice

biuro@sep-szkolenia.pl 797 034 928

Szukasz szkoleń SEP? Wybierz opiekuna i zapytaj o rabaty! Sprawdź >>> https://sep-szkolenia.pl/oddzialy <<<

Online
5 sierpnia
Szkolenie pomiarowe
Cena szkolenia: 350.00zł Cena 1 egzaminu: 430.00zł

godz. 9:00

Online

Online
5 sierpnia
Szkolenie G1/2/3
Cena szkolenia: 95.00zł Cena 1 egzaminu: 430.00zł

godz. 9:00

Online

Online
5 sierpnia
Szkolenie G1/2/3
Cena szkolenia: 95.00zł Cena 1 egzaminu: 430.00zł

godz. 16:00

Online

Wszystkie terminy

Dla kogo szkolenia gazowe G3?

Uprawnienia gazowe G3: doskonała inwestycja w kompetencje zawodowe

Uprawnienia gazowe G3 można zdobyć po odbyciu szkolenia SEP. To naturalny krok w rozwoju zawodowym dla osób, które zajmują się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe. Nasz kurs SEP perfekcyjnie przygotowuje do egzaminu kwalifikacyjnego, którego zaliczenie jest równoznaczne ze zdobyciem wartościowego uprawnienia energetycznego.

Kurs SEP na uprawnienia gazowe G3: dla kogo?

Uprawnienia gazowe są praktycznie niezbędne wszystkim pracownikom, którzy są zatrudnieni w szeroko rozumianej branży energetycznej i chcą podnieść swoje kwalifikacje, by tym samym umocnić własną pozycję na rynku pracy. Ten kurs SEP polecamy także przedsiębiorcom i osobom planującym rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

Nasze szkolenia SEP dedykujemy również osobom, które muszą odnowić uprawnienia gazowe – przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami trzeba to robić co 5 lat. Warto przy tym wiedzieć, że komisja państwowa egzaminująca kandydatów, przyznaje uprawnienia gazowe G3 w czterech obszarach (jest to uzależnione od wiedzy oraz doświadczenia uczestników naszego szkolenia SEP):

 • Obsługi
 • Konserwacji
 • Remontów
 • Montażu

Kto może wziąć udział w szkoleniu na uprawnienia SEP G3?

Uczestnikiem szkolenia na uprawnienia gazowe może być praktycznie każda osoba, która wykonuje prace związane z eksploatacją i dozorem urządzeń gazowych. Podstawowe wymagania to:

 • Pełnoletność (ukończenie 18. roku życia na dzień przystąpienia do szkolenia)
 • Wykształcenie minimum podstawowe

Dlaczego warto zapisać się na nasze szkolenie SEP?

Przede wszystkim stawiamy na treściwe przekazywanie wiedzy, dzięki czemu nasz kurs SEP trwa zaledwie jeden dzień. To oznacza, że ambitni kursanci w ciągu jednego dnia mogą uzyskać uprawnienia gazowe  nie tylko z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych, ale także ukończyć kurs elektryka (G1) oraz zdobyć uprawnienia energetyczne G2 (cieplne).

Osiągamy bardzo dobre wyniki zdawalności, a więc gwarantujemy doskonałe przygotowanie kursantów do egzaminu SEP przeprowadzanego przez komisję państwową. Sam egzamin SEP przebiega w przyjaznej atmosferze, z akcentem na zredukowanie stresu u kandydatów. Pozwala to zaprezentować zdobytą wiedzę i potwierdzić merytoryczne przygotowanie do uzyskania stosownych uprawnień energetycznych.

Warto wiedzieć

Nasz kurs SEP przygotowuje uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego zarówno w zakresie eksploatacji (E), jak i dozoru (D).

Zdanie egzaminu SEP jest równoznaczne z uzyskaniem stosownych uprawnień energetycznych, których ważność wynosi 5 lat. Po tym czasie oczywiście ponownie zapraszamy na kurs SEP Krajowego Centrum Kształcenia!

Zakres tematyczny szkolenia SEP G3

 • Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu 
 • Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie 
 • Urządzenia do magazynowania paliw gazowych 
 • Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
 •  Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 •  Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 •  Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 •  Turbiny gazowe
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji

Egzamin SEP G3: jak przebiega?

Bezpośrednio po zakończeniu szkolenia SEP, Komisja Kwalifikacyjna przeprowadzi egzamin ustny, po którego zaliczeniu uzyskuje się Państwowe Świadectwo Kwalifikacji. Jest to równoznaczne z tym, że kandydat zdobywa uprawnienia gazowe. Podkreślamy, że bardzo wysoka jakość prowadzonych kursów ma bezpośrednie przełożenie na wysoką zdawalność.

Jaka wiedza jest wymagana na egzaminie SEP z eksploatacji urządzeń gazowych?

Każdy kandydat po ukończeniu naszego kursu SEP będzie mieć wiedzę z zakresu:

 • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń ,instalacji i sieci,
 • zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń ,instalacji i sieci,
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno–pomiarowych i montażowych, 
 • zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 
 • instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru, lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

 Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji
Pn. - pt. w godzinach: 8:00 - 16:00


 

Jaka wiedza jest wymagana na egzaminie SEP z dozoru urządzeń gazowych?

Przygotowanie do tej części egzaminu państwowego polega na przekazaniu kandydatowi wiedzy z zakresu:

 • przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci ,dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, 
 • przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń ,instalacji i sieci z -uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii, 
 • przepisów dotyczących eksploatacji ,wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci, 
 • przepisów dotyczących budowy urządzeń ,instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci, 
 • przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska, 
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci, 
 • zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci, 
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

Korzystna oferta dla każdego

Nasze szkolenia SEP G3 to idealne rozwiązanie dla firm. Przedsiębiorcy mogą zlecić nam profesjonalne przeszkolenie pracowników w bardzo atrakcyjnej cenie oraz w krótkim czasie.

Warto wiedzieć

Przy zapisie na 2 lub 3 grupy, koszt szkolenia jest w cenie jednego!

Szkolenia zamknięte przeprowadzamy na terenie całego kraju dla grup zorganizowanych powyżej 5 osób. Oferujemy również otwarte szkolenia SEP organizowane w ponad 19 miastach, które są najlepszym wyborem w sytuacji, gdy przeszkolenia wymaga 1 lub 2 pracowników.

Sprawdź terminy szkoleń SEP

Urząd pracy
Enea
BP
OBI
Polska Spółka Gazowa
Okręgowa Pielęgniarek i Położnych
Wipasz
Herbapol
Kuehne+nagel
sweco
inkpol
auto machinery jet
Ludwik Rydygier
otis
skanska
meillerghp
aerospace
WODR