Partnerem serwisu jest:

Mickiewicza 21, 40-085 Katowice

biuro@sep-szkolenia.pl 797 034 928

Szukasz szkoleń SEP? Wybierz opiekuna i zapytaj o rabaty! Sprawdź >>> https://sep-szkolenia.pl/oddzialy <<<

Online
5 sierpnia
Szkolenie pomiarowe
Cena szkolenia: 350.00zł Cena 1 egzaminu: 430.00zł

godz. 9:00

Online

Online
5 sierpnia
Szkolenie G1/2/3
Cena szkolenia: 95.00zł Cena 1 egzaminu: 430.00zł

godz. 9:00

Online

Online
5 sierpnia
Szkolenie G1/2/3
Cena szkolenia: 95.00zł Cena 1 egzaminu: 430.00zł

godz. 16:00

Online

Wszystkie terminy

Dla kogo szkolenia cieplne G2?

Uprawnienia cieplne G2: postaw na sprawdzony kurs SEP!

Zdobycie uprawnień cieplnych (G2) jest równoznaczne z podniesieniem swoich kompetencji zawodowych. W bardzo konkurencyjnej branży energetycznej nie brakuje pracy dla wykwalifikowanych specjalistów, od których wymaga się nie tylko doświadczenia, ale również udokumentowanej wiedzy teoretycznej. Nasze kursy energetyczne doskonale przygotowują do egzaminu SEP na uprawnienia cieplne. To szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich pracowników zajmujących się eksploatacją, dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.

Szkolenia SEP G2: komu polecamy ten wybór?

Każdemu, kto chce poprawić swoją sytuację na rynku pracy zdobywając bardzo poszukiwane umiejętności. Kursy energetyczne, które poprzedzają egzamin SEP na uprawnienia cieplne (G2), są przeznaczone zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorców. Standardowo korzystają z nich firmy inwestujące w zwiększenie kompetencji swoich kadr.

Szkolenia SEP G2 to naturalny wybór dla każdej osoby wykonującej zadania związane z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, w szczególności dla:

 • Palaczy kotłów
 • Serwisantów
 • Instalatorów
 • Monterów

Jakie kryteria musi spełnić uczestnik szkolenia SEP G2?

Od kandydatów do wzięcia udziału w kursie energetycznym G2 oczekujemy jedynie:

 • Pełnoletności – wymagane jest ukończenie 18. roku życia na dzień przystąpienia do szkolenia SEP G2.
 • Wykształcenia minimum podstawowego.

Dlaczego nasze kursy energetyczne to najlepszy wybór?

Stawiamy na łączenie wiedzy teoretycznej z ćwiczeniami praktycznymi, dzięki czemu każda osoba biorąca udział w szkoleniu SEP G2 zostaje optymalnie przygotowana do zdania egzaminu SEP. Bardzo dużym atutem naszych kursów energetycznych jest to, że trwają one zaledwie 1 dzień. Tym samym pracodawcy nie muszą „tracić” pracowników na dłużej, dzięki czemu nie dochodzi do dezorganizacji pracy w firmie.

Warto wiedzieć!

W ciągu jednego dnia można zdobyć uprawnienia energetyczne nie tylko w grupie G2, ale także G1 (kurs elektryka) oraz G3 (gazowe).

Celem szkolenia SEP G2 jest przygotowanie uczestnika do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie zarówno eksploatacji (E), jak i dozoru (D). 

Nasze kursy energetyczne cieszą się bardzo dużym poważaniem w branży i popularnością wśród przedsiębiorców. Świadczy o tym fakt, iż firmy, które rozpoczęły z nami współpracę w ramach kursów i egzaminów SEP, nadal ją kontynuują i szkolą u nas swoich pracowników, korzystając przy tym z bardzo korzystnych cen.

Zakres szkolenia SEP G2

Osoby biorące udział w kursie SEP w grupie G2 zyskają wiedzę z poniższych zakresów tematycznych:

 • Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi 
 • Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW 
 • Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczym 
 • Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW 
 • Urządzenia wentylacji klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW 
 • Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW 
 • Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych 
 • Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg 
 • Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW 
 • Aparatura kontrolno - pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji 

Egzamin SEP w grupie G2: jak przebiega?

Bardzo dbamy o to, aby egzamin ustny, który jest następstwem ukończenia kursu energetycznego G2, przebiegał w przyjaznej atmosferze. W połączeniu z wysoką jakością merytoryczną zajęć, daje to znakomite wyniki zdawalności.

Bezpośrednio po szkoleniu SEP w grupie G2 kandydaci przystępują do egzaminu ustnego przeprowadzanego przez Komisję Kwalifikacyjną, po którym uzyskuje się Państwowe Świadectwo Kwalifikacji.

Warto wiedzieć

Uprawnienia energetyczne w grupie G2 są przyznawane na 5 lat. Po tym czasie należy je odnowić, ponownie przystępując do szkolenia SEP i zdając egzamin SEP.


Masz pytania?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji
Pn. - pt. w godzinach: 8:00 - 16:00


 

 

 

Czego dowie się uczestnik kursu SEP w grupie G2?

W przypadku osób przystępujących do egzaminu SEP z eksploatacji urządzeń, będzie to wiedza z zakresu: 

 • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci, 
 • zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, 
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych, 
 • zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy. 
 • instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru, lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska. 

Z kolei osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu SEP z dozoru urządzeń, podczas naszego kursu energetycznego zdobędą wiedzę z zakresu:

 • przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, 
 • przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii, 
 • przepisów dotyczących eksploatacji ,wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci, 
 • przepisów dotyczących budowy urządzeń ,instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci, 
 • przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska, 
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci, 
 • zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci, 
 • zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych. 

Bezkonkurencyjne warunki

Nasze kursy energetyczne charakteryzują się nie tylko bardzo wysokim poziomem i doskonałym przygotowaniem do egzaminu SEP, ale także korzystną ceną. W przypadku zapisania się na 2 lub 3 grupy uprawnień energetycznych, koszt szkolenia jest w cenie jednego!

Szkolenia SEP dla grup zorganizowanych (minimum 5 osób) przeprowadzamy w całej Polsce. W sytuacji, gdy przedsiębiorca chce wysłać na kurs energetyczny 1 lub 2 pracowników, zapraszamy na nasze szkolenia otwarte organizowane w ponad 19 miastach.

 

Sprawdź terminy szkoleń SEP

Urząd pracy
Enea
BP
OBI
Polska Spółka Gazowa
Okręgowa Pielęgniarek i Położnych
Wipasz
Herbapol
Kuehne+nagel
sweco
inkpol
auto machinery jet
Ludwik Rydygier
otis
skanska
meillerghp
aerospace
WODR