ul. Dąbrówki 10, 40-081 Katowice

biuro@sep-szkolenia.pl 798 651 925

Nie wiem jakie uprawnienia powinni mieć moi pracownicy?

Oferujemy możliwość przeprowadzenia analizy potrzeb i wydanie rekomendacji. Oferowana usługa jest nieodpłatna w przypadku nawiązania współpracy. W innym przypadku koszt uzależniony jest od ilości godzin poświęconych przez Komisje Kwalifikacyjną, nie mniej niż 1 godzina w kwocie 100 zł netto.

Urząd pracy
Enea
BP
OBI
Polska Spółka Gazowa
Okręgowa Pielęgniarek i Położnych
Wipasz
Herbapol
Kuehne+nagel
sweco
inkpol
auto machinery jet
Ludwik Rydygier
otis
skanska
meillerghp
aerospace
WODR