ul. Dąbrówki 10, 40-081 Katowice

biuro@sep-szkolenia.pl 798 651 925

Czy wystawiają Państwo faktury?

Tak, faktury wystawiane są następnego dnia po szkoleniu z 14-dniowym terminem płatności lub innym uzgodnionym (przed realizacją usługi).

Wyjątek stanowią szkolenia 30 godzinne, które wymagają uiszczenia opłaty przed szkoleniem.

Usługi zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 29 lit.c Ustawy od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r

Urząd pracy
Enea
BP
OBI
Polska Spółka Gazowa
Okręgowa Pielęgniarek i Położnych
Wipasz
Herbapol
Kuehne+nagel
sweco
inkpol
auto machinery jet
Ludwik Rydygier
otis
skanska
meillerghp
aerospace
WODR