ul. Dąbrówki 10, 40-081 Katowice

biuro@sep-szkolenia.pl 798 651 925

Chcielibyśmy zorganizować egzaminy w naszej firmie, czy musimy organizować szkolenie?

Nie ma obowiązku organizacji szkolenia. Możemy w uzgodnionym miejscu i terminie przeprowadzić egzaminy kwalifikacyjne. Czas potrzebny do tego ustalany jest w oparciu o ilość osób do przeegzaminowania.

Urząd pracy
Enea
BP
OBI
Polska Spółka Gazowa
Okręgowa Pielęgniarek i Położnych
Wipasz
Herbapol
Kuehne+nagel
sweco
inkpol
auto machinery jet
Ludwik Rydygier
otis
skanska
meillerghp
aerospace
WODR