Partnerem serwisu jest:

Mickiewicza 21, 40-085 Katowice

biuro@sep-szkolenia.pl 797 034 928

Szukasz szkoleń SEP? Wybierz opiekuna i zapytaj o rabaty! Sprawdź >>> https://sep-szkolenia.pl/oddzialy <<<

Uprawnienia SEP do 1 kV – sprawdź, do czego uprawniają

Uprawnienia SEP do 1 kV – sprawdź, do czego uprawniają

Uprawnienia SEP do 1 kV – sprawdź, do czego uprawniają

Dodano: 05 września 2023

Autor: sep-szkolenia.pl

Każdy fachowy elektryk prędzej czy później będzie zainteresowany podniesieniem swoich kwalifikacji. Naturalną drogą rozwoju zawodowego jest zdobycie uprawnień SEP, które otwierają drogę do samodzielnej pracy w branży elektroinstalacyjnej i elektromonterskiej, jak również do założenia własnej działalności w tych sektorach.

W Polsce zdecydowanie najpopularniejsze są uprawnienia SEP do 1 kV (G1), które okazują się wystarczające na potrzeby realizowania większości zadań związanych z budową, obsługą czy konserwacją instalacji elektrycznych. W naszym poradniku wyjaśniamy, do czego w praktyce uprawnia świadectwo kwalifikacji w grupie G1.

Uprawnienia elektryczne do 1 kV

Podstawową grupą uprawnień SEP jest G1. Fachowiec posiadający świadectwo kwalifikacji w tej grupie może się zajmować eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu 1 kV lub wyższym, w zależności od wybranych uprawnień.

Szczegółowy wykaz kwalifikacji, jakimi dysponuje posiadacz uprawnień SEP, znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z 1 lipca 2022 roku. Zgodnie z tym dokumentem osoba, która legitymuje się świadectwem kwalifikacji w grupie G1 do 1 kV, może zajmować się obsługą:

 • Urządzeń prądotwórczych przyłączonych do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej (bez względu na wysokość napięcia znamionowego);
 • Zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW;
 • Urządzeń elektrotermicznych;
 • Urządzeń do elektrolizy;
 • Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • Elektrycznych sieci trakcyjnych;
 • Urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • Urządzeń przeznaczonych do magazynowania energii elektrycznej i wprowadzania jej do sieci o mocy powyżej 10 kW;
 • Aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji (oraz ich sterowania i zabezpieczeń);
 • Urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia;
 • Urządzeń ratowniczo-gaśniczych;
 • Urządzeń ochrony granic;

Rozróżnienie ze względu na stanowiska

W ramach uprawnień SEP z grupy G1 wyróżniamy świadectwa kwalifikacji dla dwóch stanowisk:

 1. Świadectwo kwalifikacyjne E – posiadacz tych uprawnień może zajmować się eksploatacją instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych w zakresie ich obsługi, konserwacji, remontów i montażu.
 2. Świadectwo kwalifikacyjne D – osoba legitymująca się tymi uprawnieniami może odpowiadać za dozór instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych w zakresie ich eksploatacji oraz wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, zatwierdzać protokoły z wykonanych pomiarów elektrycznych oraz stwierdzać zgodność wykonanych prac z projektem instalacji elektrycznej (czyli dokonywać odbiorów instalacji).

Oczywiście możliwe jest uzyskanie świadectwa kwalifikacji dla obu kategorii uprawnień, co jest najbardziej pożądanym rozwiązaniem przez osoby chcące zdobyć nowe kompetencje zawodowe.

Jak uzyskać uprawnienia SEP do 1 kV?

Warunkiem zdobycia świadectwa kwalifikacji (uprawnień elektrycznych) w grupie G1 do 1 kV jest przystąpienie i zdanie egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Do egzaminu może przystąpić każda osoba pełnoletnia mająca poświadczoną wiedzę z danego zakresu tematycznego w ramach kwalifikacji zawodowej, o którą się ubiega. Dowodem na posiadanie takiej wiedzy może być np. świadectwo ukończenia szkoły kierunkowej, świadectwo czeladnicze czy certyfikat ukończenia stosownego kursu zawodowego – czyli kursu SEP w grupie G1.

Kurs/szkolenie SEP to propozycja nie tylko dla osób, które dopiero chcą zdobyć zawód elektryka, ale także dla doświadczonych fachowców, którzy odnawiają uprawnienia i muszą zaktualizować oraz usystematyzować swoją wiedzę, by dobrze przygotować się do egzaminu państwowego.

Po zdaniu egzaminu otrzymuje się świadectwo kwalifikacji w formie książeczki, w której znajdują się szczegółowe informacje na temat zdobytych uprawnień. Jest to podstawowy dokument wymagany przez pracodawców zatrudniających na samodzielnych stanowiskach elektryków, bardzo ułatwiający znalezienie atrakcyjnie płatnej pracy w Polsce i zagranicą (jest honorowany w krajach UE, EOG oraz w Szwajcarii).

Uprawnienia SEP do 1 kV są terminowe!

Świadectwo kwalifikacji G1 jest ważne przez 5 lat. Po tym czasie należy odnowić uprawnienia zawodowe, ponownie przystępując do egzaminu państwowego (opłata wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę).

Terminowość uprawnień SEP wynika z regularnego modyfikowania przepisów, co jest konsekwencją zmieniających się technologii, opracowywania nowych rozwiązań w dziedzinie sieci elektroenergetycznych itd.

Tym bardziej wskazane jest, aby nawet mając wiele lat doświadczenia w pracy na stanowisku elektryka, przed przystąpieniem do egzaminu ukończyć szkolenie SEP, odświeżając wiedzę i uzupełniając ją o nowe informacje, o które może zapytać komisja egzaminacyjna.

Sprawdź terminarz szkoleń SEP do 1 kV w Twoim regionie.

Urząd pracy
Enea
BP
OBI
Polska Spółka Gazowa
Okręgowa Pielęgniarek i Położnych
Wipasz
Herbapol
Kuehne+nagel
sweco
inkpol
auto machinery jet
Ludwik Rydygier
otis
skanska
meillerghp
aerospace
WODR